BANCO ÇELİK HALI MOB. D.T.M. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNUN ŞİRKETİMİZDE UYGULANMASI HAKKINDA MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Değerli Müşterimiz,Bu Aydınlatma Metnini, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. Maddesi gereği, kişisel verilerinizin işlenmesi ve yasal haklarınız konusunda sizi bilgilendirmek amacıyla hazırladık. Lütfen dikkatlice okuyunuz.

BANCO ÇELİK HALI MOB. D.T.M. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ(“Banco”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili tüm mevzuat (“KVKK”) gereği Veri Sorumlusu yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Veri Sorumlusu olduğumuz Kişisel Verilerin mevzuata uygun işlenmesinin düzenlenmesi için kural ve uygulamalar geliştirilmiştir. 

KVKK 4. Maddede belirtildiği gibi kişisel verileriniz kanunlar, sözleşmeler, hukuki sebepler ve şirketimizin meşru menfaatleri çerçevesinde; işlemeyi gerektiren amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde ve sadece gerektiği kadar kaydedilecek, depolanacak, teknik ve idari olarak korunacak ve muhafaza edilecek, yeniden düzenlenecek, güncelliği sağlanacak, yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak, gerekli koşullar ve izinler sağlandığında yurt içi veya yurt dışı özel ve tüzel kişilerle paylaşılacak veya işlenmesine izin verilecektir.

Mağaza ziyaretiniz esnasında ve/veya internet sitemiz aracılığı yapacağınız kayıt, sözleşme, alışveriş işlemleri esnasında; mağaza satış temsilcileri ve/veya çağrı merkezi ile yaptığınız görüşmelerde; e-posta yazışmalarında; sizden talep ettiğimiz ve/veya şahsen bizimle paylaşmış olduğunuz; formlarda yazılı olarak, mağazacılık uygulama yazılımında ve e-posta sisteminde elektronik olarak, çağrı merkezimizde sesli olarak ve kamera sistemleri veya fotoğraf çeken cihazlar ile görüntülü olarak kayıt altına alınan ve Tablo 1 de ayrıntıları verilmiş olan kişisel verileriniz Banco’da işlenmektedir.

Tablo 1: Banco’da işlenen kişisel verileriniz, amaçları ve genel saklama süreleri

Veri Grubu

İşlenen veri, amaçları ve genel saklama süreleri

Kimlik

 

Kimlik tespiti, sözleşme, işlem ve sistem kayıtlarda kullanılması için; vatandaşlık no, seri no, cüzdan no, pasaport no, oturma izin belgesi, vatandaşı olduğu ülke, adı, soyadı, doğduğu ülke, doğduğu şehir, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum, baba adı, anne adı, doğum yeri, diğer kimlik bilgileri (il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı).

İletişim

Siz ve kendilerinden izin alarak bize bildirdiğiniz kişilerle iletişim amacıyla telefon numarası, posta ve e-posta adresi bilgileri.

Özlük

Gelir tespiti amacıyla alınan bordro bilgileri, işe giriş-çıkış belgesi (SGK) kayıtları, mal bildirimi bilgileri.

Hukuki İşlem

Herhangi bir hukuki işlem yapılması durumunda adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava işlem ve dosyalarındaki bilgiler.

Fiziksel mekân güvenliği

Güvenlik amaçlı 7/24 alınan kamera kayıtları.

Özel nitelikli kişisel veriler

Kılık ve kıyafet

Almış olduğunuz üründe tadilat yapılabilmesi için alınan boy, beden, ağırlık, ayakkabı numarası gibi ölçüleriniz. Bu bilgileri işlem sonunda imha ediyoruz.

Din ve felsefi inanç

Bu bilgi herhangi bir amaçla işlenmez. Eski tipteki kimlik kartı üzerinde din hanesi bulunmasından kaynaklı fotokopi çekilmesi esnasında mecburen arşivlenmektedir.

Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri

Finansal durumun güvenilirliğinin tespiti amacıyla UYAP dan alınan icra dosya bilgileri

Mağazada yapacağınız ürün alışverişi öncesinde, Banco ile yapacağınız satış sözleşmesinin onaylanması için ve/veya alışveriş için gerekli olan kredibilitenin tespiti amacıyla bazı finansal delillere ihtiyaç duyuyoruz. Bu amaçla sizden e-devlet uygulamalarını kullanarak; düzenli olarak çalışıldığına dair SGK kayıtlarını veya işyerinden onaylı maaş yazısını; UYAP’ta bulunan icra dosya kayıtlarını; üzerinize kayıtlı araç ve tapuların kayıtlarını; Findeks durum raporu kayıtlarını; inceleme amaçlı beyan etmenizi istiyoruz. Bu kayıtlar Banco’nun finansal nakit akışı ve ticari sürekliliği sağlayabilmemiz için Veri Sorumlusu olarak işin niteliği gereği, gelir durumunuzun güvenilirliğinin ispatı ve meşru menfaatimiz kapsamında istenmektedir. Kayıtlar yetkili tarafından görsel olarak incelenir ve onaylanır.  Bu kayıtlar Banco sistemlerinde, müşteri kayıtlarında saklanmaz. Sadece onay verildiğine dair bilgi bulunur.

Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında alışverişleriniz ile ilişkili fatura ve faturalara istinaden yapılmış olan nakit, havale, EFT, kredi kartı gibi ödemelere ilişkin banka ve kasa kayıtları ve dekontlar 10 yıl saklanmaktadır.

Satış öncesi, satış ve satış sonrası destek amacı ile 0(850)420 23 35 numaralı çağrı merkezi aramalarınız veya çağrı merkezinden yapılan aramalarda yapmış olduğunuz görüşmeler işlem güvenliği için kayıt altına alınmaktadır. Çağrı merkezi ile yapmış olduğunuz görüşmelere ait ses kayıtları 2 yıl süre ile saklanmakta ve daha sonra imha edilmektedir.

Yaptığınız alışverişler ve işlemler ile ilişkili ve ticari iletişim kapsamında; lojistik/kargo takipleri, tadilat, değişim ve iadeler, borç durumu, taksit ve gecikmeler ile ilgili bildirimler, Banco’nun Veri Sorumlusu olarak meşru menfaatleri ve bu konuda yürürlükte olan mevzuat kapsamında, bize bildirmiş olduğunuz iletişim bilgilerini kullanarak, Banco’ya ait iletişim kanallarından telefon ile arama, e-posta ve/veya SMS iletileri gönderimi şeklinde yapılacaktır.

Ayrıca, bize açıkça onay vermeniz durumunda şu an güncel olarak yürütülen veya gelecekte yapacağımız kampanyalarımız ile ilgili ve sizi bilgilendirmek amacıyla duyuru, bilgilendirme mesajlarını bize bildirmiş olduğunuz iletişim bilgilerini kullanarak ticari iletişim kapsamında Banco’ya ait iletişim kanallarından e-posta ve/veya SMS iletileri göndereceğiz.

Böylelilikle verilerin temel işlenme amacının dayanıklı tüketim malları, tekstil, ayakkabı, taşınmaz, giyim, kozmetik, temizlik ürünü, her nevi elektronik, mobilya ve sair malların satışına esas teşkil edilecek reklam ve promosyon bilgilerinin; telefon, posta, sms, e-posta, whatsApp, vb. yollarla iletimi-gönderimi ile gecikmiş taksit hatırlatması, sözleşme ve/veya hukuki süreçlerinin takibi olduğunu belirtmek isteriz.

Referans olarak gösterdiğiniz veya bilgisini paylaştığınız kişilerin verilerinin ilgili kişisinin bilgi ve rızasına uygun olarak paylaşıldığını ve sahibinin aksi yöndeki tüm talep ve iddialarının sorumluluğunun tarafınıza ait olduğunu bilmenizi isteriz.

Ticari iletişimde SMS ile gönderim sağlanması için lisanslı operatörlerin ve BTK'nın yetkili kıldığı hizmet sağlayıcılar ile iletişim bilgileriniz paylaşılmaktadır. Bu iletiler ilgili iletişim bilgileri, şirketlerin tabi olduğu mevzuat kapsamında korunmaktadır. E-posta ve sesli aramalarda Banco’nun sistemleri kullanılmakta ve başka bir kurum ve kuruluş ile paylaşılmamaktadır.

Mağazalarda 7/24 güvenlik amaçlı görüntü kaydı yapılmaktadır. Kamera kayıtları 30 gün kadar süre ile saklanmaktadır.

Kişisel verileriniz yukarıda detayları verilen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için firmamızla hukuki, teknik ve ticari iş ilişkisi içerisinde olan ve birlikte çalışılan grup şirketleri, hukuki(avukatlarımız), finansal(muhasebemiz), vergisel(mali müşavirimiz) ve kişisel bilgilerinizin ve alışveriş işlemlerinizin saklanmakta olduğu servis-arşiv-sunucu-veri merkezi hizmeti sağlayıcılarımız gibi üçüncü kişilerle, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecek, bu doğrultuda işlenebilecek veya transfer edilebilecektir. Belirtilenler dışında yurtiçi/yurtdışı 3. taraflara veri aktarımı yapılmaz. Kişisel verileriniz sadece hukuk yolu ile paylaşılabilir.

Kişisel verilerinizin gizlilik, bütünlük ve erişebilirliğini etkileyebilecek ihlal olayları titizlikle değerlendirilir ve kişisel verilerinizin kanuni olmayan yollarla yetkisiz gerçek ve/veya tüzel kişilerin veya kurumların eline geçtiğinin, değiştirildiğinin vb ihlal olayının tespiti durumunda Kişisel Verileri Koruma Kanunu 12. Maddenin 5. fıkrası gereği Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bilgilendirme yapılacaktır.

KVKK 5. Madde 1. fıkrası gereği sizden kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rızanızı alacağız.

Ancak bilmeniz gerekir ki aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

KVKK’nın 11. maddesi gereği kişisel verilerinizin;

 1. işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. işlenmişse bilgi talep etme,
 3. işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 5. eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
 7. aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e.) ve (f.) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

hakkına sahipsiniz.

KVKK’nın 13. maddesi 1. fıkrası gereğince bize açık ve anlaşılabilir bir şekilde ve kimlik ve iletişim (TCKN, e-posta, telefon, adres) bilgilerini tespit edici belgeler ile birlikte ve şahsen; Mustafa Kemal Atatürk Blv. No: 48 A.O.S.B. Çiğli-İzmir, Türkiye veya veri@banco.com.tr  adreslerine kargo, noter, e-posta, e-tebligat (UETS) yolları ile taleplerinizi içeren bir yazı göndererek veya KVKK kurulunun belirlediği/belirleyeceği diğer yöntemler ile başvurarak talepte bulunabilirsiniz.

Talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin kurumumuz için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Bu konuda bilgi almak için0(850)420 23 35 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

BANCO ÇELİK HALI MOB. D.T.M. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.